Leven met God – christelijk denken en doen

EthiekOp deze pagina vind je besprekingen van uiteenlopende onderwerpen, belicht vanuit christelijk perspectief.

De medische en medisch-ethische besprekingen zijn alle verplaatst naar een andere pagina waar ze overzichtelijk zijn gerangschikt.

Vooraf: Ik onderschrijf van harte de Apostolische geloofsbelijdenis, die in zijn bondigheid en eenvoud ook voor zo veel gelovigen vóór mij leidraad is geweest.

BijbelHet is verder mijn ervaring dat zelf lezen en bestuderen van de Bijbel inzichten kan verdiepen of corrigeren. Daarom dat ik vanaf 2019 met enthousiasme lesgeef voor de EC-Bijbelcursus: in 4 jaar door de Bijbel van het Evangelisch College.

De bijdragen zijn in paragrafen verdeeld.

Klik op de gewenste link:

Medische zending

Medisch zendingswerk was het thema op een conferentie van CMF Nederland in 2007. Dit ging met name over het spanningsveld tussen evangelieverkondiging en het hebben van een maatschappelijke bijdrage. Hierbij greep ik terug op persoonlijke ervaringen in China en verder op twee boeken, Christian Mission in the Modern World (John Stott, 1975) en Shaking the Sleeping Beauty (Michael Griffiths, 1980).

Door de wereld, 2010 Mijn affiniteit met medisch werk over de grenzen bracht me ertoe om woordvoerder te worden voor de humanitaire organisatie Worldwide Services. Over de kidnapping die hen in juni 2009 in Jemen overviel, vertelde ik op 30 oktober 2010 in EO’s tv-programma Door de wereld klik op de foto, 6,5 minuten. Helaas is de situatie in dat land nadien enorm verslechterd.

Over hoe geloof mijn leven en werk als arts beïnvloedt, ga ik regelmatig in gesprek met werkers in de gezondheidszorg, zoals met geneeskundestudenten van CMF Nederland en verpleegkundigen of verzorgenden van RMU.

Terug naar de startpagina  Terug naar boven

© 2022 Paul Lieverse
Twitter   LinkedIn   YouTube   Blogger