Vroegere en huidige werk – verdeeld over drie rubrieken

Klik op de gewenste link:

DocentWerk als docent

Heel mijn medische carrière ben ik al actief als docent. Het was in de jaren 80 zelfs hoofdbestanddeel van mijn werk in China. Mijn werk als pijnarts bracht talloze uitnodigingen om uitleg te geven over pijnbehandeling, zowel voor professionals als voor patiëntenverenigingen. Artikelen die ik over dit onderwerp schreef en interviews vind je terug op de pagina Archief.

Mijn huidige werk als docent kent twee takken:

MedischSpreekbeurten over medische onderwerpen
Met enige regelmaat geef ik spreekbeurten, ook na vertrek uit ‘de Daniel’. Spreekbeurten gaan over pijnbehandeling, palliatieve zorgverlening en medische ethiek. Tot de laatste categorie horen de onderwerpen gentechnologie, ‘moet alles wat kan’ en orgaandonatie.
BijbelSpreekbeurten over geestelijke onderwerpen
Onderwerpen waarover ik al langer lesgeef zijn christelijke medische ethiek, pastorale hulpverlening, verslavingszorg en christelijke zorg. Sinds 2019 geef ik ook les voor de EC-Bijbelcursus: in 4 jaar door de Bijbel van het Evangelisch College.

BestuurBestuurlijk werk

Hieronder vermeld ik eerst mijn huidige functies, alfabetisch gerangschikt.

Als Kanker Je Raakt (lid van Comité van Aanbeveling, sinds 2021)
Doel van stichting Als Kanker Je Raakt is om in de chaos die kanker met zich meebrengt een open hart en open oor te bieden, zoals door het organiseren van ontmoetingsdagen. Mijn bijdrage is niet bestuurlijk maar wel verbind ik er mijn naam aan.
Deltacursus (voorzitter, sinds 2009)
Doel van stichting Deltacursus is het toerusten van christenen op het vlak van hun persoonlijk geloofsleven, hun functie in de kerkelijke gemeente en in de maatschappij. Voor buitenlandse activiteiten wordt samengewerkt met de bevriende stichting Epikouria, waarvan ik eveneens voorzitter ben.
Gemeenteraad van Lansingerland voor de ChristenUnie (raadslid, sinds 2018; herkozen in 2022)
De gemeente Lansingerland is op 1 januari 2007 is ontstaan uit de fusie van Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk en Bergschenhoek in de provincie Zuid-Holland. De gemeente telt nu ongeveer 64.000 inwoners en zal doorgroeien tot minstens 75.000 inwoners.
Raad van Toezicht van het Herstelhotel Medisch Hart Bleiswijk (voorzitter, sinds 2018)
Het Medisch Hart Bleiswijk biedt onderdak aan een gezondheidscentrum en een herstelhotel.
In het gezondheidscentrum zijn verschillende zorgaanbieders gevestigd.
Raad van Participanten van Laurens (lid, sinds 2018; tot oktober 2020 tevens secretaris van het DB)
De Raad van Participanten adviseert Laurens (Zorg), in het bijzonder de Raad van Bestuur. Daarnaast kunnen levensbeschouwelijke en maatschappelijke organisaties bij de Raad van Participanten terecht met vragen over hoe Laurens omgaat met de zorg voor ouderen, de identiteit van locaties, de kernwaarden, ethische kwesties en geestelijke verzorging.
Paul als bestuurder, 2017
In overleg, 2017.
Bestuurlijke functies in het verleden (alfabetisch)
 • Christen in de gezondheidszorg (bestuurslid – van 2010 tot de opheffing in 2016)
 • CMF Nederland (bestuurslid – van 2007 tot 2020; vanaf 2009 voorzitter)
 • Curadomi (secretaris van de Raad van Toezicht en Advies – van 1996 tot 2005)
 • HCF Nederland (bestuurslid – begin jaren negentig)
 • Info/Contact (bestuurslid – van 1995 tot 2004)
 • Lindeboomreeks (lid van de redactie – van 1998 tot 2020)
 • Ministerium Medici Missionare (secretaris van het bestuur – van 2002 tot 2010)
 • People International (bestuurslid – van 2001 tot 2005; eerst als secretaris en later als voorzitter)
 • Worldwide Services (van 2009 tot 2011; woordvoerder)

ArtsMedisch werk

Ik werd op mijn 25e arts en specialiseerde me erna in de anesthesiologie. Na een paar jaar medisch werk in het buitenland was ik bijna 30 jaar anesthesist en pijnarts. De BIG-registratie als arts verloopt in februari 2023.

Dit medische werk komt aan bod in twee interviews: Op het snijvlak van angst en pijn (2005) en Wijsheid in de spreekkamer (2015).

Medisch coach voor Opa Weet Raedt, vanaf mei 2018
Als medisch coach geef ik op verzoek advies in de zin van een luisterend oor bieden, meedenken en de weg wijzen naar literatuur of professionals… Zie verder de website van Opa Weet Raedt.
Medische functies in het verleden (chronologisch)
 • Arts-assistent op de afdeling longziekten van voormalig medisch centrum de Klokkenberg in Breda (1979 tot 1980)
 • Arts-assistent in opleiding tot anesthsioloog in Radboudumc in Nijmegen (1980 t/m 1983)
 • Paul op de OK, 2008
  Op de operatiekamer, 2008.
  Anesthesioloog bij afdeling thorax-anesthesie van toenmalig Dijkzigt ziekenhuis in Rotterdam (1984)
 • Anesthesioloog in voormalig militair hospitaal Dr. A. Mathijsen in Utrecht (1984 tot 1985)
 • Anesthesioloog in ziekenhuis van Worldwide Services in Saada (Jemen, 1985)
 • Anesthesioloog en docent in Chengdu en in Kunming (China, 1985 tot 1986)
 • Waarnemend anesthesioloog in diverse Nederlandse ziekenhuizen (1987)
 • Anesthesioloog en docent in Kunming (China, 1988)
 • Anesthesioloog en pijnarts in de Daniel den Hoed Kliniek in Rotterdam (1989 tot 2018; naast het medische werk had ik een aandeel op beleidsmatig terrein: in de Intercollegiale Toetsingscommissie en in de Ondernemingsraad)
 • Waarnemend arts palliatieve zorg bij Laurens in Rotterdam (van oktober 2020 tot mei 2021)
 • Vaccinatiearts bij GGD Zuid-Holland Zuid (van juni 2021 tot februari 2022)
Terug naar de startpagina  Terug naar boven

© 2022 Paul Lieverse
Twitter   LinkedIn   YouTube   Blogger